galeria
 

+
 DANE TELEADRESOWE:

Miejski Szkolny Związek Sportowy
ul.Glinki 117
85-062 Bydgoszcz
tel./fax 52 3620546 / email: napisz do nas
lub tel. 52 3392250 wew. 52AKTUALNOŚCIPIŁKA NOŻNA

             Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy informuje , że

zebranie organizacyjne

dotyczące rozgrywek piłki nożnej
dziewcząt i chłopców

w ramach XXIV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży odbędzie się w dniu

02.09.2016  

w Zespole Szkół nr 26 Bydgoszcz  ul. Glinki 117 

/ stołówka - I piętro /

Godz. 14.00 - Szkoły Podstawowe

Godz. 15.00 - Szkoły Gimnazjalne


BYDGOSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

2016 r.
Wyniki szczegółowe do pobrania:


ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

Wyniki zawodów LA

 •  wyniki - trójbój LA dziewcząt  do pobrania

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   wyniki - trójbój LA chłopców do pobrania

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   wyniki drużynowe - liga LA do pobrania
  wyniki indywidualne osiągnięte w zawodach ligi LA - do pobrania

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

   wyniki - zawody indywidualne LA Szkół Gimnazjalnych do pobrania :
  konkurencje techniczne , biegi


  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  wyniki - czwórbój LA do pobrania
DOSKONALENIE ZAWODOWE


                                Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bydgoszczy informuje o następujących formach doskonalenia .

Przyjmujemy zapisy na :

  *  Trener piłki siatkowej wspólnie z AWF i S  Gdańsk  --  250 godzin wykładów i ćwiczeń , zajęcia prowadzone w Bydgoszczy w systemie weekendowym / piątek , sobota , niedziela / raz w miesiącu. Zajęcia prowadzą wykładowcy z AWFiS  Gdańsk. Dyplom ukończenia kursu wystawia Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Kurs zostanie zgłoszony i zatwierdzony do realizacji w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

*  Instruktor sportu w zakresie piłki siatkowej   --  150 godzin wykładów i ćwiczeń zajęcia prowadzone będą na obiektach sportowych Bydgoszczy przez trenerów klubów ekstraligowych w systemie weekendowym .
Kurs zostanie zatwierdzony przez Krajowy Ośrodek Metodyczno Szkoleniowy i on też wydaje legitymacje instruktorskie.


- Kurs trenera lekkiej atletyki organizowany wspólnie z AWF i S Gdańsk  --  250 godzin wykładów i ćwiczeń.

Wszystkie kursy posiadają akredytację związków sportowych - można ubiegać się o licencje trenerskie


Informacji na temat kursów można uzyskać pod numerem  606 - 669  120

Zgłoszenia na kurs prosimy kierować na adres Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego

Bydgoszcz, ul. Glinki 117

KURS INSTRUKTORÓW SPORTU ZE SPECJALNOŚCIĄ SAMOOBRONA

Zawiadamiamy że Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Bydgoszczy wspólnie z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym i  Bydgoskim Klubem Karate Tsunami organizacje kursu instruktorów o specjalności samoobrona. Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy i Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie min. średnie poświadczone świadectwem
 • wypełnioną kartę zgłoszenia na kurs

Kurs obejmuje 180 godzin z podziałem na część ogólną - 60 godz. i część specjalistyczną - 120 godz.
Część ogólna obejmuje 60h i następujące bloki tematyczne:

 • Psychologia i pedagogika
 • Anatomia i fizjologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Planowanie pracy instruktora

Część specjalistyczna obejmować będzie  120 h

 • Wykłady - 30 h
 • Ćwiczenia - 70 h
 • Seminarium - 10 h
 • Praca samokształceniowa - 10 h

Wykłady i zajęcia prowadzić będą specjaliści i wykładowcy z Akademii Medycznej w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, trenerzy Karate, Judo i Ju-Jitsu. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu - październik 2016,
Zajęcia odbywać się będą w cyklu piątek-sobota-niedziela, w terminach ustalonych z uczestnikami. Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia (części ogólnej i specjalistycznej) i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie przez Krajowy Ośrodek Metodyczny legitymacji instruktora ze specjalnością samoobrona.
Opłata za kurs wynosi 1. 500 zł,

 Dodatkowe informacje:   Prezes MSZS - Marian Lewandowski  tel. 606-66-91-20
                                             Prezes BKK -   Rafał Kociemski           tel. 601-67-43-42

 

 


 

 
   
kontakt z webmasterem napisz

© 2007, MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W BYDGOSZCZY
Ostatnia aktualizacja: środa 2016-08-10 10:24 po południu #EndDate -->